*zohomarketinghub

12 Khuất Duy Tiến

Văn phòng làm việc

0934 439 369

Hotline

ask@vncrmsmart.com

Email

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Giờ làm việc

CRM SMART

Giải pháp CRM từ A đến Z
marketing bán hàng CSKH

NGHIỆP VỤ MARKETING

Marketing hàng loạt với kịch bản tùy chỉnh theo từng khách hàng

NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

Bán hàng và Quản lí bán hàng nhàn tênh với tiện ích nhắc việc và báo cáo

NGHIỆP VỤ CSKH

CSKH "xịn" tăng mức độ thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng

Lợi ích của crm

Phân bổ đúng người đúng việc

Quy trình rõ ràng giúp dễ dàng đo lường khối lượng, hiệu quả công việc. Kích thích nhân viên làm việc.

Khách hàng trung thành thân thiết

Đặt trải nghiệm khách hàng lên đầu. Khách hàng trung thành hơn với doanh nghiệp.

Quản lý nhàn, dự báo chuẩn

Quản lý nhân sự từ xa. Biểu đồ chi tiết kết quả làm việc. Công cụ phân tích, báo cáo thông minh.

CRMSMART gói kim cương có bảo hành

cho hiệu quả áp dụng CRM trong 3 năm đầu

Tùy chỉnh các nghiệp vụ và quy trình tự động theo đặc trưng ngành nghề để việc áp dụng CRM vào thực tế doanh nghiệp mang tính khả thi và mức độ thành công cao hơn. CRMSMART gói kim cương tùy chỉnh theo đặc thù doanh nghiệp, và thậm chí bảo hành hiệu quả sử dụng hệ thống CRM trong vòng 3 năm đầu. Ngoài ra, trong vòng 3 năm nếu nhân sự chủ chốt có sự thay đổi, khách hàng sẽ được đào tạo lại như lần đầu mà không mất phí.

zoho-authorized-badge-Tư vấn triển khai CRM - Giải pháp CRMSMART bán hàng Chăm sóc khách hàng từ a đến z

CRM-Dedicated Partner

ĐỐI TÁC TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ZOHO​

Tự tin dẫn đầu cùng giải pháp CRM ưu việt nhất

Các tổ chức hàng đầu tin dùng

cho quan hệ khách hàng và cho doanh nghiệp SME

Khách hàng nói gì

Tỉ lệ chuyển đổi khách hàng

Bảo mật - Tiện lợi - Hiệu quả

Với hơn trên toàn cầu

client zoho CRM-Tư vấn triển khai CRM - Giải pháp CRMSMART bán hàng Chăm sóc khách hàng từ a đến z

Ngành vận tải logistics

Data khách hàng được phân loại rõ ràng - đường bộ, đường biển, đường hàng không
 • Tìm kiếm cơ hội, gia tăng lượng khách hàng tiềm năng
 • Lọc nhu cầu, thúc đẩy nhu cầu bằng các kịch bản marketing hàng loạt
CRM cho phép tiếp cận khách hàng tự động, với các kịch bản cá nhân hóa theo tập/ nhóm khách hàng cụ thể
 • Giảm “paper works” bằng các quy trình tự động tích hợp trong CRM
 • Gia tăng hiệu quả bán hàng
 • (tăng tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chốt deal)
 • Gia tăng up-sell, cross-sell
Tối ưu quy trình, hoạt động bán hàng theo các giai đoạn đã lập trình sẵn
 • Gia tăng sự hài lòng của KH
 • Duy trì tỉ lệ trung thành cao
 • Gia tăng tỷ lệ quay lại mua hàng
 • Cơ hội bán hàng mới nhờ giới thiệu từ KH trung thành hiện tại

CRMSMART cho ngành giao nhận vận tải Logistics    

CRMSMART cho ngành tư vấn, thiết kế nội thất         

ngành thiết kế nội thất

Data khách hàng được phân loại rõ ràng
 • Tìm kiếm cơ hội, gia tăng lượng khách hàng tiềm năng
 • Lọc nhu cầu, thúc đẩy nhu cầu bằng các kịch bản marketing hàng loạt
CRM cho phép tiếp cận khách hàng tự động, với các kịch bản cá nhân hóa theo tập/ nhóm khách hàng cụ thể
 • Giảm “paper works” bằng các quy trình tự động tích hợp trong CRM
 • Gia tăng hiệu quả bán hàng
 • (tăng tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chốt deal)
 • Gia tăng up-sell, cross-sell
Tối ưu quy trình, hoạt động bán hàng theo các giai đoạn đã lập trình sẵn
 • Gia tăng sự hài lòng của KH
 • Duy trì tỉ lệ trung thành cao
 • Gia tăng tỷ lệ quay lại mua hàng
 • Cơ hội bán hàng mới nhờ giới thiệu từ KH trung thành hiện tại

ngành bán lẻ giá trị cao - ôtô, bđs

Data khách hàng được phân loại rõ ràng
 • Tìm kiếm cơ hội, gia tăng lượng khách hàng tiềm năng
 • Lọc nhu cầu, thúc đẩy nhu cầu bằng các kịch bản marketing hàng loạt
CRM cho phép tiếp cận khách hàng tự động, với các kịch bản cá nhân hóa theo tập/ nhóm khách hàng cụ thể
 • Giảm “paper works” bằng các quy trình tự động tích hợp trong CRM
 • Gia tăng hiệu quả bán hàng
 • (tăng tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chốt deal)
 • Gia tăng up-sell, cross-sell
Tối ưu quy trình, hoạt động bán hàng theo các giai đoạn đã lập trình sẵn
 • Gia tăng sự hài lòng của KH
 • Duy trì tỉ lệ trung thành cao
 • Gia tăng tỷ lệ quay lại mua hàng
 • Cơ hội bán hàng mới nhờ giới thiệu từ KH trung thành hiện tại

CRMSMART cho ngành Bất động sản, ôtô                    

CRMSMART cho ngành tư vấn, dự án, công trình        

ngành tư vấn, dự án, công trình

Data khách hàng được phân loại rõ ràng
 • Tìm kiếm cơ hội, gia tăng lượng khách hàng tiềm năng
 • Lọc nhu cầu, thúc đẩy nhu cầu bằng các kịch bản marketing hàng loạt
CRM cho phép tiếp cận khách hàng tự động, với các kịch bản cá nhân hóa theo tập/ nhóm khách hàng cụ thể
 • Giảm “paper works” bằng các quy trình tự động tích hợp trong CRM
 • Gia tăng hiệu quả bán hàng
 • (tăng tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chốt deal)
 • Gia tăng up-sell, cross-sell
Tối ưu quy trình, hoạt động bán hàng theo các giai đoạn đã lập trình sẵn
 • Gia tăng sự hài lòng của KH
 • Duy trì tỉ lệ trung thành cao
 • Gia tăng tỷ lệ quay lại mua hàng
 • Cơ hội bán hàng mới nhờ giới thiệu từ KH trung thành hiện tại

ngành sản xuất, b2b

Data khách hàng được phân loại rõ ràng
 • Tìm kiếm cơ hội, gia tăng lượng khách hàng tiềm năng
 • Lọc nhu cầu, thúc đẩy nhu cầu bằng các kịch bản marketing hàng loạt
CRM cho phép tiếp cận khách hàng tự động, với các kịch bản cá nhân hóa theo tập/ nhóm khách hàng cụ thể
 • Giảm “paper works” bằng các quy trình tự động tích hợp trong CRM
 • Gia tăng hiệu quả bán hàng
 • (tăng tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chốt deal)
 • Gia tăng up-sell, cross-sell
Tối ưu quy trình, hoạt động bán hàng theo các giai đoạn đã lập trình sẵn
 • Gia tăng sự hài lòng của KH
 • Duy trì tỉ lệ trung thành cao
 • Gia tăng tỷ lệ quay lại mua hàng
 • Cơ hội bán hàng mới nhờ giới thiệu từ KH trung thành hiện tại

CRMSMART cho ngành sản xuất, B2B                            

CRMSMART cho khối phi chính phủ, phi lợi nhuận     

khối phi chính phủ, phi lợi nhuận

Data khách hàng được phân loại rõ ràng
 • Tìm kiếm cơ hội, gia tăng lượng khách hàng tiềm năng
 • Lọc nhu cầu, thúc đẩy nhu cầu bằng các kịch bản marketing hàng loạt
CRM cho phép tiếp cận khách hàng tự động, với các kịch bản cá nhân hóa theo tập/ nhóm khách hàng cụ thể
 • Giảm “paper works” bằng các quy trình tự động tích hợp trong CRM
 • Gia tăng hiệu quả bán hàng
 • (tăng tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chốt deal)
 • Gia tăng up-sell, cross-sell
Tối ưu quy trình, hoạt động bán hàng theo các giai đoạn đã lập trình sẵn
 • Gia tăng sự hài lòng của KH
 • Duy trì tỉ lệ trung thành cao
 • Gia tăng tỷ lệ quay lại mua hàng
 • Cơ hội bán hàng mới nhờ giới thiệu từ KH trung thành hiện tại

BLOG