*zohomarketinghub

12 Khuất Duy Tiến

Văn phòng làm việc

0934 439 369

Hotline

ask@vncrmsmart.com

Email

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Giờ làm việc

BỘ QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN VÀ ÁP DỤNG CRM

CRM Program Maturity Model

crm_program_maturity_model-crmsmart vietnam tư vấn triển khai crm

CRM Program Overview

overview-crmsmart vietnam tư vấn triển khai crm

Lead Qualifying Process

Lead qualify process-crmsmart vietnam tư vấn triển khai crm

Lead Contacting Process

quy trinh CRM 1 -crmsmart vietnam tư vấn triển khai crm

Lead Qualification Process

quy trinh CRM 2 -crmsmart vietnam tư vấn triển khai crm